Panouri solareSolutii Eco

Tot ce trebuie să știi pentru a deveni prosumator

Navigând prin provocările contextului climatic actual, prețurile tot mai mari la electricitate și dependența Europei față de combustibilii fosili, regăsim soluția cheie în energia solară.

Cum se realizează acest lucru? E foarte simplu: transformăm lumina primită gratuit, de la soare, în energie electrică, cu ajutorul sistemelor de panourilor fotovoltaice. În urma procesului, energia rezultată ne va acoperi o bună parte din consumul propriu de energie electrică, sau chiar întregul consum.

Potențialul panourilor fotovoltaice se remarcă prin ușurința și eficiența cu care acestea captează lumina solară și o transformă în energie. În doar 14 zile, pe acoperișul unei case ajunge destulă energie cât pentru alimentarea unei locuințe timp de un an.

Energia produsă de panourile fotovoltaice a devenit cea mai ieftină alternativă în Europa. În ultimii 10 ani, prețul panourilor fotovoltaice a scăzut cu până la 95%. (IRENA, 2021)

Cum putem valorifica la maximum energia panourilor fotovoltaice?

             Aici intervine rolul prosumatorului.

Prosumatorul este persoana care produce energie electrică, prin intermediul unui sistem fotovoltaic, și folosește această energie pentru autoconsum, iar surplusul este injectat în rețea. Conform Raportului ANRE privind Monitorizarea activității prosumatorilor, în România, la finalul anului 2021 existau 13.597 de prosumatori în România, iar pentru anul 2022 s-au prognozat 30.000 de prosumatori.

Activitatea specifică a prosumatorului este producerea de energie electrică, dar acesta poate vinde și stoca această energie. Energia este produsă fie în clădirea sa, fie într-un bloc, înt-o zonă rezidențială, și chiar în imobile comerciale sau industriale. Condiția este ca un consumator autonom, necasnic, de energie regenerabilă, ce întreprinde aceste activități, să nu le utilizeze în scopuri comerciale, ci doar pentru satisfacerea propriului consum.

 

Vânzarea energiei se va face către un singur furnizor de energie electrică, licențiat. Prosumatorul încheie un contract de furnizare cu acesta.

Cât despre prețul energiei produse și vândute, acesta este calculat în funcție de prețul mediu ponderat, înregistrat în Piață pentru Ziua Următoare (PZU), în luna în care energia a fost produsă. Piața unde are loc vânzarea este concurențială, iar prețul se stabilește în funcție de raportul cerere/ofertă.

Ce este Piața pentru Ziua Următoare? Conform OPCOM, aceasta se definește ca un component al pieței angro de energie elecrică. Pe piața angro sunt realizate tranzacții într-un interval orar, cu energie electrică activă, iar livrarea se realizează în ziua următoare zilei când s-a efectuat tranzacția.

Cum își primește prosumatorul banii? Cadrul legislativ prevede regularizarea în funcție de puterile instalate de până la 200 kW, sau cuprinse între 200 kW și 400 kW, după cum urmează:

Puterile de până la 200 kW: furnizorii au obligația de a factura fie diferența dintre energia consumată și energia produsă, fie diferența dintre energia livrată și cea consumată (în cazul în care prosumatorul a produs mai multă energie decât a consumat). Energia suplimentară se va reporta, și va putea fi utilizată 24 de luni de la data facturării.

Puterile cuprinse între 200 kW și 400 kW: furnizorii au obligația de a achiziționa energia produsă la prețul egal cu prețul mediu ponderat, înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare, în aceeași lună în care s-a produs energia. De asemenea, furnizorii sunt obligați să ajusteze în factura prosumatorilor energia livrată și cea consumată din rețea.

Cum devin prosumator?

Conform ghidului prosumatorului, călătoria prosumatorului începe cu montarea sistemelor fotovoltaice. Dacă acestea sunt montate pe acoperișul imobilelor, nu mai este necesară autorizația de construire. În schimb, primirea autorizației este obligatorie pentru montarea panourilor la sol. Pentru obținerea autorizației, prosumatorul va depune proiectul pe care dorește să îl realizeze, care să surprindă detaliile tehnice.

Pasul 2 este identificarea soluției de racordare. Prosumatorul are nevoie de fișa soluției, redactată de distribuitor, într-un singur exemplar, în original, și de proiectul electric, aprobat de distribuitor și redactat de un electrician autorizat de către ANRE, într-un singur exemplar.

La pasul 3, prosumatorul trebuie să prezinte: actul de identitate (dacă este persoană fizică) sau o copie a certificatului de înregistrare fiscală (dacă este persoană juridică), și actul de proprietate care dă dreptul de utilizare a terenului pentru care se solicită racordarea. Dacă terenul este închiriat, va fi necesar și acordul notarial al proprietarului.

Distribuitorul oferă prosumatorului: o copie a avizului de amplasament, cercetarea soluțiilor de racordare la rețeaua electrică, avizul de racordare și cererea de prosumator.

Electricianul ANRE oferă datele tehnice și energetice despre terenul/ spațiul unde se va produce sau consuma energia electrică.

Pentru pasul 4, sunt necesare, de la distribuitor: cererea utilizatorului (pentru a contracta lucrarea de către distribuitor, alături de un proiectant), o copie a avizului tehnic de racordare și un acord al proprietarului terenului pentru a încheia o convenție cu operatorul de rețea.

Prosumatorul va prezenta actul de identitate (dacă este persoană fizică) sau o copie a certificatului de înregistrare fiscală (dacă este persoană juridică).

În etapa 5, distribuitorul va furniza o copie a avizului tehnic de racordare, și una a contractului de racordare.  Electricianul autorizat ANRE autorizează proiectul electric de către distribuitor, în original.

Odată ce s-a recepționat punerea în funcțiune a instalației de racordare, operatorul de rețea pune sub tensiune instalațiile electrice ale utilizatorului, pentru o perioadă de probă.

Pentru a obține punerea sub tensiune a instalațiilor electrice, prosumatorul va transmite operatorului de rețea o cerere, însoțită de următoarele documente: dosarul instalației de utilizare, datele tehnice (acestea se vor obține de la electricianul autorizat ANRE), graficul cu punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare și raportul cu privire la stadiul lucrărilor prin care se integrează capacitatea energetică în sistemele de monitorizare (acestea se vor obține de la electricianul autorizat ANRE sau de la distribuitor), și de un contract de furnizare a energiei electrice.

Pentru a obține certificatul de racordare, prosumatorul are nevoie, de la executant, de declarația prin care este confirmată respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare, a normelor tehnice și a condițiilor care permit punerea sub tensiune.

Prosumatorul va obține de la distribuitor sau de la instalatorul autorizat ANRE documentele ce atestă faptul că au fost efectuate verificări și probe în conformitate cu normele în vigoare. Electricianul autorizat ANRE va oferi schema instalației de utilizare și schema de racordare la rețea, avizată de operatorul rețelei.

Încheierea contractului de vânzare – cumpărare a energiei de la furnizor va necesita un certificat de racordare, care se obține de la distribuitor.

Punerea sub tensiunea finală va dura 10 zile, și va fi efectuat, în termen de 10 zile, de operatorul de rețea odată ce a fost emis certificatul de racordare, și contractul pentru transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice a fost încheiat. Documentele necesare vor fi: contractul de vânzare-cumpărare, de la furnizor, și un certificat de racordare, obținut de la distribuitor.

Devino prosumator, uită de costurile mari ale energiei electrice și bucură-te de beneficiile utilizării energiei regenerabile!

Surse:

https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020

https://www.anre.ro/ro/legislatie/prosumatori/prosumatori-rapoarte

https://www.opcom.ro/tranzactii-produse/ro/1

One thought on “Tot ce trebuie să știi pentru a deveni prosumator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *