Stiri

Romstal, la al treilea Raport de Sustenabilitate: investiții constante pentru un viitor mai bun

Cu 25% mai multe produse eco-sustenabile în portofoliu până în 2025, progrese importante  în reducerea și eficientizarea consumului de resurse, investiții în tehnologii verzi și digitalizare, peste 740.000 de euro pentru susținerea comunităților

București, 24 noiembrie 2021. Pentru al treilea an consecutiv, Raportul de sustenabilitate Romstal oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care compania acționează pentru a contribui la un viitor mai bun, iar elementul vizual ales pentru ilustrarea acestuia este reprezentarea grafică a evoluției temperaturilor medii anuale în România, din 1901 până în 2020. Datele ultimilor ani evidențiază o accelerare a creșterii valorilor temperaturilor, ceea ce reprezintă atât un semnal de alarmă, cât și un apel urgent la acțiune din partea fiecăruia dintre noi. Prin publicarea raportului de sustenabilitate, Romstal prezintă măsurile concrete pe care le-a implementat și își reiterează misiunea de a rămâne un partener de încredere, care contribuie prin soluții inovatore și responsabile la un viitor mai sustenabil.

Printre rezultatele evidențiate în raport se numără scăderea cu 20% a consumului de energie electrică din rețea și creșterea cu aproape 70% a cantității de energie regenerabilă pro­dusă în sisteme cu panouri fotovoltaice și cu peste 99% a consumului de energie verde, livrată în rețea.

În 2020, Romstal a redus cu 29,2% emisiile rezultate din consumul de gaze naturale și cu 20,49% pe cele rezultate de consumul de energie electrică din rețea, iar 609 tone de deșeuri (hârtie/ carton, lemn, plastic, echipamente electrice și electronice, feroase și neferoase, inclusiv ambalaje) au fost trimise spre reciclare. Grupul deține 29 de centrale fotovoltaice, dintre care 8 au fost puse în funcțiune în 2020, iar alte 6 sunt în curs de proiectare, urmând să devină funcționale în perioada 2021–2022.

”Privim dezvoltarea durabilă ca pe o condiție esențială nu doar pentru viitorul business-ului nostru, ci pentru viitor, în general. Avertismentele specialiștilor cu privire la schimbările climatice, dar și provocările sociale din comunitatea noastră, ne îndeamnă la acțiune imediată. Dacă anul 2020, un an marcat de criza COVID-19, a arătat o mare capacitate de schimbare a companiilor, a modelelor de afaceri, a comportamentului oamenilor în general, noi credem că putem folosi această abilitate pentru a contribui la rezolvarea provocărilor actuale. Noul raport de sustenabilitate al Romstal prezintă o imagine de etapă a unei călătorii spre mai bine, pentru oameni, mediu și comunitate. – Mihail Alexandru Petrescu, CEO Romstal

Acțiuni concrete pentru a proteja mediul

În vederea reducerii emisiilor de CO2, pe lângă măsurile care vizează scăderea consumului de energie, gaze naturale și carburant, compania a implementat și o serie de strategii pentru o mai mare eficiență energetică și folosirea energiei regenerabile, printre care se numără diminuarea amprentei energetice a clădirilor și producția de energie regenerabilă în sisteme cu panouri fotovoltaice. Pentru optimizarea transportului şi înlocuirea flotei auto poluante, compania a investit, în 2020, peste 1,1 milioane euro pentru  înnoirea parcului auto, iar 37 de stații de încărcare pentru mașini electrice sunt puse la dispoziția angajaților, clienților și partenerilor în 30 dintre cele 56 de filiale Romstal.

Pentru utilizarea eficientă a apei, în 2020, Romstal a instalat dispozitive speciale pe toate bateriile din sediul său central și din depozite, ceea ce reduce consumul cu până la 50%, iar bateriile cu robineți din sediul central au fost înlocuite cu baterii cu fotocelulă, care permit economisirea apei cu până la 60%.

În afara sistemului destinat deşeurilor de ambalaje, Romstal a dezvoltat un sistem intern de colectare separată a deşeurilor reciclabile generate din activitatea proprie, buy back sau aduse de către angajaţi, pe mai multe tipuri de deşeuri, iar în contextul COVID-19, din noiembrie anul trecut, în toate magazinele, depozitele și sediile Romstal au fost amplasate containere speciale pentru colectarea separată a măștilor și mănușilor folosite.

Produse eco-sustenabile

Romstal extinde constant gama de produse eco-sustenabile, cu consum redus de energie și resurse. Compania a avut cu 30% mai multe produse sustenabile în stoc în 2020, comparativ cu 2018, iar până în 2025 vizează o creștere cu 25% a portofoliului de produse eco-sustenabile.

Diminuăm impactul activității noastre asupra mediului și facem progrese semnificative în această direcție de la an la an, avem însă o responsabiliate în plus, aceea de a contribui la educarea pieței. Ne asumăm misiunea de a le furniza clienților noștri produse care reduc consumul de energie, apă şi emisiile de gaze cu efect de seră. În acest sens, extindem gama de produse eco și fiecare dintre colegii noștri este încurajat să le promoveze. Totodată, intensificăm acțiunile de informare și conștientizare cu privire la beneficiile produselor sustenabile în rândul clienților. Până în 2025, ne propunem să creștem ponderea acestor produse în volumul de vânzări cu 25%.” – Călin Bota, Director de Marketing, Romstal.

Printre angajamentele cheie asumate de Romstal până în 2025, se numără și reducerea cu 30% a consumului de gaze naturale și cu 25% a consumului de energie electrică din rețea. Compania vizează, de asemenea,  creșterea consumului de energie din surse regenerabile proprii cu 80% și reducerea consumului energetic total per mp de clădire Romstal cu 20%. Totodată, până în 2025, Romstal are în plan atingerea pragului de zero deșeuri trimise la groapa de gunoi (Zero Waste to Landfill).

Transformare digitală

Romstal a implementat tehnologia RPA (Robotic Process Automation) pentru a automatiza sarcinile migăloase și monotone realizate de către angajați. În 2020, a automatizat, prin Platforma RPA, 22 de procese în 7 departamente-cheie din companie (înregistrări facturi, rapoarte de vânzări, deconturi, emitere facturi, comenzi de aprovizionare, actualizări prețuri).

ACADEMIA ROMSTAL – centru de învățare continuă

Pentru a le oferi angajaților șansa să se dezvolte continuu, compania a dezvoltat propria instituție de învățământ, specializată în cursuri tehnice, de dezvoltare personală și profesională – Academia Romstal. Cursurile sunt susținute de lectori acreditați, iar numărul mediu de ore de formare profesională ajunge la 130 anual, per angajat. Pentru viitorii profesioniști din echipă, Romstal desfășoară, anual, programe de internship sau practică destinate studenților și tinerilor absolvenți, în parteneriat cu universități cu profil tehnic din București.

UNIVERSUL FAPTELOR BUNE – platforma Romstal pentru implicare civică

În 2020, Romstal a investit peste 740.000 euro în proiecte și sponsorizări în domenii care vizează educația, sănătatea și sportul. Printre proiectele din domeniul educațional susținute se numără: Editura Seneca (prima editură verde din România), Seneca Ecologos (inițativă ce vizează programe de educație ecologică în companii și instituții de învățământ), Seneca Anticafe, precum și inițiative ale Asociației OvidiRo pentru educație timpurie de calitate în comunități vulnerabile. De asemenea, compania susține proiectul ”Sănătatea noastră” al asociației Reality Check, precum și proiectul ”Natura noastră”, dezvoltat de Tășuleasa Social, iar în parteneriat cu Asociația ProVita s-a implicat în dezvoltarea a două centre sociale create pentru a oferi sprijin categoriilor defavorizate.

În contextul pandemiei de COVID-19, compania s-a implicat în dotarea cu aparatură medicală și echipamente de protecție a 32 de spitalele din 8 județe și a unor instituții publice și private. De asemenea, se implică în susținerea Asociației ”Dăruieşte Viaţă” pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire, tratament și recuperare a copiilor cu afecțiuni oncologice.

Raportul de sustenabilitate Romstal pentru anul 2020 poate fi consultat aici. Acesta este realizat în conformitate cu Standardul de raportare GRI (Global Reporting Initiative): Opțiunea Core, cel mai utilizat standard la nivel internațional din domeniul sustenabilității. Raportul cuprinde  informațiile nefinanciare ale companiei pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020.

Despre Romstal

Romstal este o companie, fondată în 1994, care activează pe piețele din România, Moldova, Ucraina, Serbia şi Bulgaria, specializată în comercializarea echipamentelor de instalații pentru construcții. Oferta companiei include peste 34.000 de produse, iar portofoliul este grupat în 7 categorii gestionate de divizii specializate: Termo, Hidro, Sanitare, Electrice, Ceramice, Piese de schimb, Electrocasnice și Produse pentru casă. Compania are 56 de filiale în România și o echipă formată 1054 de profesioniști în domeniul instalațiilor. Compania este certificată ISO 14001 în standarde de mediu și ISO 45001pentru sisteme de management al sănătății și securității în muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *