Solutii de Amenajari

Energia regenerabilă. Cum se obține și care sunt beneficiile ei

Surse de energieEnergia regenerabilă este acea energie care se obține cu ajutorul resurselor naturale nelimitate ale Pământului, precum vântul și razele soarelui. Energia verde este o alternativă la cea tradițională, care se bazează pe combustibili fosili (petrol și gaze), poluează și tinde să fie mult mai dăunătoare mediului înconjurător.

Energia regenerabilă este un triumf al dezvoltării omenirii, care caută în permanență surse de energie care să le înlocuiască pe cele din prezent. Folosirea ei contribuie la îmbunătățirea aerului pe care îl respirăm prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fiind și mai ieftină. Energia regenerabilă este derivată din surse care sunt capabile să se refacă, de exemplu Soarele, vântul, râurile, izvoarele termale, mareele și biomasa.

Energia neregenerabilă este o resursă naturală, care nu poate fi reprodusă, generată, cultivată sau utilizată pe o scară ce poate susține rata de consum. Ea se va epuiza la un moment dat și nu va mai fi disponibilă. Aceste resurse se consumă mai repede decât le poate crea natura, de pildă combustibilii fosili (cărbunele, petrolul și gazele naturale) sau energia nucleară (uraniul). Energia regenerabila nu este legată de o anumită locație geografică și nu are o cantitate finită, spre deosebire de cea tradițională.

Cadrul legislativ

Pentru a promova valorificarea resurselor regenerabile de energie, România a creat un cadru legislativ. Hotărârea de Guvern 1535 „Strategia de valorificare a resurselor regenerabile de energie” a fost adoptată în anul 2003. De atunci, mai multe hotărâri de Guvern cu diverse modificări au dus la crearea legii 220/2008, care, la rândul ei, a fost actualizată. În iulie 2018, legea a căpătat forma care se aplică și acum.

În cadrul legislativ, este definit conceptul de prosumator și stabilește responsabilitățile în domeniu. De asemenea, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis un ordin pentru aprobarea condițiilor tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea (mai mică de 27 kW putere instalată).

ANRE a emis, astfel, o serie de reglementări pentru clienții care își doresc energie din surse regenerabile, deși au un consum redus, adică mai mic de 27 kW pe loc de consum. Un prosumator poate utiliza, stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produse în clădirea lui.

Pentru a trece la energie regenerabilă, trebuie să obții un certificat care să ateste calitatea de prosumator. Astfel, dacă deții un sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, trebuie să transmiți operatorului de distribuție din județul în care se află cea mai apropiată centrală câteva documente:

  • Cerere de emitere sau actualizare, după caz, a certificatului de racordare;
  • Informații despre echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție;
  • Declarație pe proprie răspundere că accesezi programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru persoane fizice;
  • Pentru persoane juridice, va fi nevoie de un certificat constatator, în original sau copie, emis de oficiul registrului comerțului.

Distribuitorul are la dispoziție 45 de zile de la înregistrare pentru a răspunde la solicitarea ta. După obținerea certificatului de prosumator, urmează etapa de încheiere a unui contract vânzare-cumpărare cu furnizorul de energie electrică cu care consumatorul are deja semnat contractul de furnizare. Acest act va evidenția cantitatea lunară de energie livrată în rețea, dacă depășește consumul și câți bani poate primi pe ea.

Parlamentul European încurajează stimularea investițiilor în autogenerare și autoconsum de energie din surse regenerabile. În iunie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile, în care invită Comisia Europeană să prezinte un pachet mai ambițios privind clima și energia pentru 2030, care să crească la 30% obiectivul UE privind energia din surse regenerabile și să fie pus în aplicare prin intermediul obiectivelor naționale individuale.

Energie solara

De ce să alegi energia verde

Energia regenerabilă se dezvoltă din ce în ce mai mult, în ultimii ani, pentru că promite un viitor cu energie curată. Energia verde începe să înlocuiască dăunătorii combustibili fosili, în sectorul energetic, oferind o reducere a emisiilor de carbon sau a altor tipuri de poluare. Energia regenerabilă ar putea oferi o soluție la o mare problemă cu care se confruntă lumea modernă: reducerea contaminării mediului înconjurător, care deteriorează calitatea vieții de pe Pământ și dăunează sănătății umane.

Energia regenerabilă este nelimitată și face parte din dezvoltarea durabilă a zonelor populate de oameni. Energia verde poate fi, de asemenea, mai ieftină decât cea tradițională.

Surse de energie regenerabilă

Energia solară – folosește panouri fotovoltaice care captează energia produsă de Soare pentru a genera electricitate. Este o sursă foarte populară de energie regenerabilă, pentru că este rapidă, eficientă și se găsește mai ales în locațiile geografice favorabile, cum sunt zonele însorite mult timp pe an. Panourile fotovoltaice sunt amplasate pe acoperișurile locuințelor și pot genera curent pentru întreaga casă.

Energia eoliană – se referă la transformarea energiei vântului, cu ajutorul turbinelor eoliene, în electricitate. Zonele unde sunt montate „paletele” sunt terenuri arabile și au cel mai mic impact asupra mediului dintre toate sursele de energie. Energia eoliană este folosită mai ales în SUA, Germania, Danemarca și India.

Energia produsă de maree – este energia care poate fi generată cu ajutorul curenților mărilor și oceanelor. Generatoarele asemănătoare cu cele eoliene sunt montate în apă.

Energie regenerabila

Hidroelectricitatea – este forma de energie regenerabilă cea mai folosită, fiind generată de puterea apei cu ajutorul forței gravitației și al fenomenului de curgere a apei. În România, această formă de energie regenerabilă contribuie cu aproximativ 30% la totalul energetic stocat în rețea.

Energia geotermală – poate fi folosită doar în zonele apropiate îmbinărilor tectonice, are un cost redus și nu necesită combustibil pentru a funcționa. Se poate extrage din pământ prin intermediul proceselor naturale și poate alimenta cu energie o casă sau chiar așezări umane mari. Zonele cu mari centre geotermale sunt în California, Islanda, Kenya, El Salvador, Filipine și Costa Rica.

Energia nucleară – este tehnologia prin care se extrage energie din nuclei atomici, prin reacții nucleare controlate. Acest lucru se realizează printr-o metodă numită fisiune nucleară, care se bazează pe uraniu. Acest element va fi înlocuit cu hidrogenul, deoarece uraniul va dispărea în următorii 800 de ani.

Energia de biomasă – este partea biodegradabilă a reziduurilor din mediul înconjurător, care pot fi folosite pe post de combustibil, dacă sunt arse. Folosirea acestei energii reduce consumul de petrol.

Energia radiantă – este obținută din mediul înconjurător printr-o metodă numită fracționare. Ea are aceleași efecte ca și cea electrică, dar cu costuri mult mai mici.

Așadar, utilizând inteligent ceea ce ne oferă, energia regenerabilă aduce multe avantaje tuturor și, mai mult de atât, servește scopului măreț de a menține verde planeta care ne găzduiește.

Foto: Shutterstock

2 thoughts on “Energia regenerabilă. Cum se obține și care sunt beneficiile ei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *