Pompele de căldură

Actualizat la 18 January, 2019 at 12:50 pm

pompe de caldura eco

De ce sǎ folosim pompele de cǎldurǎ ca sursǎ de energie termicǎ?

Consumul de energie electricǎ pentru pompa de cǎldurǎ aer-apǎ este de aproximativ 4000
kWh, pe baza urmǎtoarelor ipoteze:
– 160 zile x 6 ore funcționare/zi (mediu – la puterea maximǎ de 15 kW)
– eficiență pompǎ de cǎldurǎ aer-apǎ pentru o temperaturǎ medie a aerului exterior
de +20C : 3,47
Funcționare cu surse regenerabile de energie:
Pompele de cǎldurǎ funcționeazǎ pe bazǎ de extragere de energie din surse “naturale” (sol, apǎ, aer). Aceste surse sunt practic
regenerabile, gratuite, nepoluante și ușor accesibile.
În momentul de fațǎ, prețul mediu al energiei electrice este de 0,67 lei/kWh, însǎ se menționeazǎ cǎ pentru alimentarea pompelor de cǎldurǎ se poate ajunge la tarife mai reduse (de exemplu cu abonament special pe bazǎ de tarife diferențiate zi/noapte), în jur de 0,5 lei/kWh.
Cel mai bun randament în funcționare:
Pompele de cǎldurǎ reprezintǎ la ora actualǎ cel mai eficient echipament de producere a energiei termice, randamentele medii având valori în jur de 350-400% (practic 1 kWh consum energie electricǎ permite împreunǎ cu cǎldura preluatǎ din surse regenerabile sǎ se obținǎ 3,5-4 kWh energie termicǎ pentru încǎlzire și preparare apǎ caldǎ menajerǎ).

Pot folosi energie electricǎ obținutǎ prin mijloace “eco”:
Pe de altǎ parte, energia electricǎ necesarǎ pentru acționarea pompei de cǎldurǎ se poate obține folosind tot surse regenerabile de energie (de exemplu prin utilizarea de panouri solare fotovoltaice).

Funcționare confortabilǎ și in siguranțǎ:
Pompele de cǎldurǎ beneficiazǎ de o automatizare completǎ în funcționare, ceea ce permite cu ușurințǎ controlul confortului termic în orice situație și o exploatare permanentǎ în condiții de siguranțǎ.
Iatǎ un exemplu de economie realizatǎ de pompe de cǎldurǎ aer-apǎ în raport cu microcentralele
în condensație pentru:
luǎm în calcul o casǎ cu suprafața de 150 mp, în zona Muntenia centru, izolatǎ la exterior
cu polistiren grosime 15 cm, la pod cu vatǎ mineralǎ grosime 10 cm, geamuri termopan, 3 bǎi, în care locuiesc 4 persoane.
Necesarul de cǎldurǎ maxim 15 kW.

Rezultǎ cǎ într-un sezon de încǎlzire vom plǎti aproximativ 2000 lei.
Astfel, în comparație cu microcentralele în condensație facem în prezent o economie de aproximativ 1250 lei/an și se estimeazǎ o economie de 2500 lei/an în perioada urmǎtoare ținând cont de evoluția prețului gazului metan (în 3 ani prețul va ajunge la fel ca în UE: 0,7 euro/m3, adicǎ 3,2 lei/m3, deci practic se va dubla). În aceste condiții, amortizarea diferenței de investiție se realizeazǎ în 7 ani.

Cei 2000 m3 gaz consumați de microcentralele în condensație ar fi produs 2000 m3 x 10
kWh/m3 x 0.22 kg CO2/kWh = 4.400 kg CO2.
Un copac poate absorbi 100 kg CO2, deci folosind pompele de cǎldurǎ protejǎm 44 copaci.

În Uniunea Europeana legislația prevede ca pânǎ în 2020 sǎ se reducǎ emisiile de dioxid
de carbon cu 20 % și 20 % din totalul energiei consumate sǎ fie asiguratǎ din surse regenerabile.
Pompele de cǎldurǎ contribuie fundamental la realizarea acestui obiectiv care ne van permite nouǎ și generațiilor viitoare sǎ putem trǎi civilizat, sǎnǎtos și sigur pe planeta noastrǎ.
pompe de caldura economie

Ti-a placut acest articol?
Aboneaza-te la newsletter si iti vom mai trimite si alte articole ca acesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *