Panouri solareSolutii Eco

Panouri solare termice

Panouri solare termice

Energia solarǎ este gratuitǎ, regenerabilǎ și inepuizabilǎ – reduce factura pentru apǎ caldǎ și încǎlzire cu pânǎ la 600lei/an și nu este influențatǎ de creșterile de preț așa cum se întâmplǎ în cazul combustibililor fosili (gaz metan, petrol, cǎrbune).

Energia solarǎ nu polueazǎ mediul – nu emite dioxid de carbon sau alte gaze cu efect de serǎ – nu afecteazǎ sǎnǎtatea noastrǎ sau a copiilor noștri, pǎstreazǎ planeta curatǎ și sigurǎ pentru generațiile viitoare.

O familie de 4 persoane consumǎ 300 litri de apǎ caldǎ menajerǎ pe zi(3 bai, 1 bucǎtǎrie). Pentru a încǎlzi 300 litri de apǎ de la 10°C la 45°C, dacǎ am folosi o microcentralǎ pe gaz aceasta ar consuma 1,5 m3 de gaz natural zilnic.

Conform http//ec.europa.eu/environment/, 1m3 de gaz metan produce prin ardere 2 kg de CO₂, deci dacǎ am folosi o microcentralǎ pe gaz pentru a furniza apǎ caldǎ timp de 6 luni aceasta ar polua atmosfera cu: 180 zile x 1,5 m3/zi x 10 kwh/m3 x 0,22kg CO2/kwh =aprox 600 kg CO2. 

În momentul de fațǎ prețul gazului este de 1,7 lei/m3 . În 3 ani prețul va ajunge la fel ca în UE – 0,7 euro/m3 (3,2 lei/m3), deci practic se va dubla. Luând în calcul prețul actual (1,7 lei/m3) vor rezulta urmǎtoarele:

Conform aceleiași surse, pentru absorbția acestei cantitǎți de CO2 ar fi necesari 6 copaci standard (un copac standard este capabil sǎ trateze aprox. 100  kg de CO2 ) Practic, panourile solare folosite pentru prepararea apei calde evitǎ producerea celor 600 kg CO₂ și protejeazǎ 6 copaci.

Cost zilnic 1,5 m3 x 1,7lei/m3=2,55 lei/zi

Cost lunar 2,55lei/zi x 30zile=aprox 80 lei/lunǎ

Cost anual 80lei/lunǎ x 12luni=aprox 1000 lei/an

Cu panourile solare s-a demonstrat cǎ se poate acoperi la nivelul Romaniei, 60% din necesarul de apǎ caldǎ.

Panourile solare sunt complet automatizate, nu produc zgomot și nu ocupǎ spațiul. Acestea reprezintǎ o soluție tehnologicǎ modernǎ și de viitor și, în plus, toate materialele din care sunt confecționate sunt complet reciclabile. Dupǎ instalare, practic costurile de service și de exploatare tind spre zero, nu necesitǎ intervenții sau autorizații de funcționare. În plus, datoritǎ faptului cǎ timp de 6 luni pe an microcentrala nu funcționeazǎ, durata de viațǎ a acesteia se dubleazǎ, și costurile de service se înjumǎtǎțesc.
Deci rezultǎ cǎ economia de bani în cazul folosirii panourilor solare este de: 1000 lei/an x 60% = 600 lei/an  În Uniunea Europeana legislația prevede cǎ pânǎ în 2020 sǎ se reducǎ emisiile de dioxid de carbon cu 20 % și 20 % din totalul energiei consumate sǎ fie asiguratǎ din surse regenerabile.
Amortizarea investiției în panourile solare se reazlizeazǎ astfel în aproximativ 6 ani (ținând cont și de evoluția crescǎtoare a prețului gazului metan) Panourile solare contribuie fundamental la realizarea acestui obiectiv care ne va permite nouǎ și generațiilor viitoare sǎ putem trǎi civilizat, sǎnǎtos și sigur pe planeta noastrǎ.
MICROCENTALA CLASICA             PANOU SOLAR

Panou solar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *