Bateriile cu fotocelulă

Actualizat la 18 January, 2019 at 12:48 pm

baterie cu fotocelula

BATERIILE CU FOTOCELULǍ

Într-o casǎ în care locuiesc 4 persoane, care are trei bǎi și o bucǎtǎrie durata de utilizare pentru o baterie de lavoar ajunge în medie la 10 minute pentru fiecare persoanǎ/zi.

  • Dacǎ folosim o baterie cu fotocelulǎ consumul mediu de apǎ este de 9 l /min (3 bar). 4 persoane x 9 l/min x 10 min/zi x 365 zile/an = 132 m3 apǎ/an
  • Dacǎ folosim o baterie clasicǎ consumul de apǎ poate ajunge la 14 l /min (3 bar). 4 persoane x 14 l/min x 10 min/zi x 365 zile/an = 205 m3 apǎ/an
Rezultǎ un total de economie pentru apǎ caldǎ debaterii-economie-de-apa

Prin arderea celor 183 m3 gaz natural ar rezulta 400 kg CO2 și ar fi necesari 4 copaci pentru absorbtia acestuia.

În ceea ce privește apa rece, 37m3 economisiți, adicǎ 259 lei.

Economia de apǎ într-un an este 73m3 (apǎ calda + rece).
Ponderea de consum este aproximativ egalǎ – apǎ caldǎ cu apǎ rece, deci rezultǎ o economie de ≈37m3 apǎ caldǎ pe an, ceea ce înseamnǎ aproximativ 100 de litri pe zi pentru cele 4 persoane.
Pentru a încǎlzi 100 litri de apǎ de la 10°C la 45°C, dacǎ am folosi o microcentralǎ pe gaz, aceasta ar consuma 0,5 m3 de gaz natural zilnic. În momentul de fațǎ prețul gazului este de 1,7 lei/m3 . În 3 ani prețul va ajunge la fel ca în UE – 0,7 euro/m3 (3,2 lei/m3), deci practic se va dubla.
Luând în calcul prețul actual (1,7 lei/m3) va rezulta:

  • Cost zilnic 0,5 m3 x 1,7lei/m3=0.85 lei/zi
  • Cost lunar 0,85 lei/zi x 30zile=aprox 26 lei/lunǎ
  • Cost anual 26 lei/lunǎ x 12luni= 312 lei/an

În plus, adǎugǎm și costul apei reci din care se produce apa caldǎ.
Facem media de 7 lei pentru un m3 de apǎ și rezultǎ 259 lei economisiți pe an.

Cea mai importantǎ economie este datǎ de faptul cǎ dacǎ vom cumula cantitǎțile de apǎ caldǎ și apǎ rece economisite, vom avea aproximativ 73m3 apǎ, adicǎ un tren cu 7 cisterne a câte 10.000 litri fiecare!
Prețurile de achizție actuale pentru fiecare produs sunt urmǎtoarele :

  • Baterie fotocelulǎ – 1200 lei
  • Baterie clasicǎ – 175 lei

Diferența de cost pentru achiziția unei baterii cu fotocelulǎ este de 1025 lei , investiție ce poate fi amortizatǎ doar din diferența de cost pentru consumul total de apǎ în aproximativ un an și patru luni.
Practic, folosind o baterie cu fotocelulǎ, în cazul apei reci, se evitǎ producerea celor 300 kg CO2 și se pot proteja cel puțin 3 copaci / an.
Prin utilizarea bateriilor cu fotocelulǎ putem realiza instalații mai sigure deoarece ne protejm de inundații accidentale în cazul în care nu se închide manual o baterie sau de riscul diferitelor accidente precum opǎrirea (temperatura apei fiind presetatǎ).

BATERIE CLASICǍ

BATERIE FOTOCELULǍ

economie baterie cu fotocelula
ECONOMIE GAZE NATURALE PENTRU PRODUCERE APĂ CALDĂ = 183m3/an
protectie-7-copaci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *